Leegstandsloket

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Welkom
Welkom op het centrale informatie- en meldpunt voor leegstaand onroerend goed. Via deze website kunnen eigenaren van (commercieel) onroerend goed hun leegstaande panden melden. Gemeenten gebruiken deze website als leegstandregister en beschikken over een eigen (afgeschermd) gedeelte, waarin zij leegstand binnen de eigen gemeentegrenzen kunnen inzien, registreren en beheren.

Waarom een meldpunt voor leegstand?
Op 1 oktober 2010 is de wet Kraken en Leegstand in werking getreden. Deze wet heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt kraken strafbaar gesteld, anderzijds biedt de wet gemeenten instrumenten om hardnekkige leegstand in Nederland te bestrijden. Leegstand heeft gevolgen voor de leefbaarheid in gemeenten. Naast het feit dat de risico’s op kraken, vandalisme en verpaupering groter zijn voor leegstaande gebouwen, is het tevens een verspilling van de schaarse grond in Nederland en een aantasting van de kwaliteit van de omgeving. Zoals gezegd biedt de wet Kraken en Leegstand gemeenten verschillende instrumenten om de leegstand te bestrijden. Eén van deze instrumenten is de leegstandverordening.

Op de website van het Leegstandsloket vindt u alles over de wet Kraken en Leegstand en de gevolgen die deze wet met zicht mee brengt.